Vår visjon

Den beste vegen tilbake til arbeidslivet

Opro sitt formål

Selskapet sitt føremål er, gjennom tilrettelagt arbeid å skapa grunnlag for sysselsetjing i den ordinære arbeidsmarknaden for personar med yrkeshemming.

(Formålet er frå vedtektene, § 3)

Våre verdiar

Respekt

Utvikling

Mestring